II BIEGI GÓRSKIE MUFLON
DUSZNIKI-ZDRÓJ
13 sierpnia 2022